Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial

Vesti (779)

Iz prometa povučeno 800 konzumnih jaja proizvođača „Fili pili“

Republika Srbija
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Broj: službeno
Nemanjina 22-26
B e o g r a d

Iz prometa povučeno 800 konzumnih jaja proizvođača "Fili pili".

Da li se i u kojoj meri propisi o bezbednosti hrane u Srbiji poštuju?!

Centar potrošača Srbije je u poslednje vreme primio veliki broj prijava  u vezi sa sumnjivim poreklom i kvalitetom prehrambenih proizvoda.  Broj i sadržaj prijava ukazuje da strahovanja potrošača nisu bez razloga i da se zaštita zdravlja ljudi dovodi u pitanje. Dodatno zabrinjava i činjenica da su naležnosti pojedinih inspekcija sužene te potrošači ne znaju kome mogu da se obrate.

Novi cenovnik i Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom prevozu stupaju na snagu 1.februara

Novi cenovnik i Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom prevozu stupaju na snagu 1.februara. Najbitnije izmene odnose se na način dopunjavanja papirnih nepersonalizovanih kartica, kao i na vrste karata koje će putnici imati na raspolaganju.

"Papirna nepersonalizovana kartica, koja košta 40 dinara, moći će da se koristi jednokratno – za dopunjavanje dnevne (280 RSD), trodnevne (720 RSD) ili petodnevne (1.100 RSD) dopune. Karte važe 24 časa, 72 časa odnosno 120 časova i to od momenta kada se dopune na kiosku, osim u noćnom saobraćaju od 00 do 04h. Na slipu koji kupac dobije prilikom kupovine karata biće jasno naznačeno do kog datuma i vremena kartica važi," kažu u Bus plusu.

Kako nas varaju: usporedili smo poznate proizvode za zapadno i istočno tržište!

Like! je usporedio deklaracije, sastav i okus proizvoda za zapadno i istočno tržište. Pokazalo se da je u našim dućanima puno robe slabije kvalitete u kojima je manje vrhunskih sastojaka.

OVIH SEDAM LIJEKOVA POVLAČI SE IZ HRVATSKIH LJEKARNI! Farmaceuti manipulirali pokusima?

Više od 300 generičkih lijekova u različitim oblicima više ne bi smjelo biti u ljekarnama zemalja EU, uključujući i Hrvatsku u kojoj proizvođači trebaju povući sedam lijekova.

Odlučila je to Europska agencija za lijekove nakon što je po nalogu Europske komisije pregledano oko 1000 lijekova različitih farmaceutskih oblika i jakosti. Iz EMA-e napominju da pacijenti terapiju mogu dovršiti ako su im propisani sporni lijekovi jer se radi o mjeri opreza, a ne utvrđenoj neučinkovitosti ili toksičnosti.

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiIza zatvaranja "Hendija" i 900 OTKAZA podeljenih preko noći krije se blokada od 110 MILIONA DINARA Na vrh strane