Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Banke će morati da daju objašnjenje za svaki dinar

03. septembar 2015. 07:55:25 Pročitano 2001 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Od 1. oktobra svaki klijent banke u Srbiji dobijaće obavezni izvod sa svog tekućeg ili štednog računa, uz detaljno navedene troškove i naknade koje mu banka zaračunava. Uz to, ako banka planira da poskupi neku uslugu, o tome će klijenta morati da obavesti pismenim putem bar dva meseca ranije. Ovo su samo neke od izmena koje će se direktno odnositi na građane - klijente banaka kada narednog meseca počne primena Zakona o platnim uslugama.

Građane proteklih dana zbunjuju obaveštenja koja im preporučenim pismima, SMS porukama ili mejlovima šalju banke - o predstojećem početku primene ovog zakona. Obaveštenja su gotovo u slovo ista u svim bankama: pozivaju se klijenti da se na vreme upoznaju sa novim "opštim uslovima poslovanja".

- U skladu sa novim zakonom, banke su u obavezi da najmanje jednom mesečno dostave klijentu izvod o izvršenim transakcijama po platnim računima - rečeno je "Novostima" u Unikredit banci. - Novim propisom stvoreni su uslovi za još efikasniji platni promet. Pored toga, Zakon obezbeđuje i veću transparentnost, jer na primer, sve naknade koje se klijentu naplaćuju moraju biti pojedinačno predstavljene na izvodu po računu. Izmene koje donosi novi zakon neće uticati na povećanje troškova održavanja tekućih i štednih računa koje klijenti imaju kod banaka.

U Rajfajzen banci objašnjavaju da su Opštim uslovima poslovanja obuhvaćene informacije vezane za otvaranje i gašenje računa, platne transakcije, način njihovog izvršenja, kao i druge informacije vezane za ugovorni odnos.

- Tarifnik sadrži visinu naknada za sve pojedinačne transakcije, odnosno usluge koje banka pruža klijentu - ističu u ovoj banci. - Ako banka u narednom periodu bude menjala visinu naknada, u obavezi je da dva meseca pre primene istih o tome obavesti korisnika platnih usluga. A ako klijent ne želi da prihvati nove opšte uslove poslovanja, može jednostrano da raskine ugovor u roku od tri meseca od dana primene ovog zakona.

Novim zakonom o platnim uslugama predviđen je, praktično, viši nivo zaštite građana u vezi sa platnim uslugama koje koriste.

- Ovo se pre svega odnosi na detaljnije informacije koje su banke i drugi pružaoci platnih usluga dužni da pruže građanima u vezi sa platnim uslugama koje koriste - rečeno je "Novostima" u NBS.

Tako, u primerenom roku pre zaključenja okvirnog ugovora, banka je dužna da građaninu dostavi detaljne informacije o samoj banci, uslovima za korišćenje platnih usluga (vrsta i opis osnovnih karakteristika platne usluge koja se pruža, forma i način davanja i povlačenja saglasnosti za izvršenje platne transakcije...). Takođe, da obavesti klijenta o naknadama (vrsti i visini svih naknada koje banka naplaćuje, a ako ih naplaćuje zbirno - svaku stavku će morati pojedinačno da objasni). Klijent će znati sve o kamatnim stopama i kursu po kom se vrši zamena valuta, o zaštiti platne kartice i uslovima za njenu blokadu, ali i na koji način može da se izmeni ili prekine ugovor.

BESPLATAN RASKID UGOVORA

- Građanin ima pravo da u bilo kom trenutku raskine okvirni ugovor sa bankom bez otkaznog roka, osim ako je okvirnim ugovorom utvrđen otkazni rok, koji ne može biti duži od mesec dana - ističu u NBS. - Ako građanin raskine ugovor, dužan je da plati naknadu samo za platne usluge pružene do dana tog raskida, a ako je takva naknada plaćena unapred, banka je dužna da korisniku platnih usluga vrati srazmerni deo plaćene naknade. Banka ne može korisniku platnih usluga da naplati naknadu za raskid okvirnih ugovora.

Izvor: Novosti.rs

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiKorenite promene u GSP-u: Jeftinije karte za 80 odsto Beograđana! Na vrh strane